Introductie Vissenkom Methode

De Vissenkom-techniek is een idee generatie techniek waarmee een team leert om patronen te doorbreken. De Vissenkom is een eenvoudige creatieve techniek die snel kan worden ingezet tijdens vergaderingen, teamoverleggen en brainstormsessies.

Doordat deze techniek zo eenvoudig is, is hij erg toegankelijk en bruikbaar. Het geeft een andere kijk op en dynamiek in de onderwerpen en naar de teamgenoten.

De vissenkom: Patronen doorbreken vanuit een ander perspectief

Deze methode is ontwikkeld om de confrontatie met het doorbreken van patronen aan te gaan. Om deze techniek zo goed mogelijk uit te voeren zijn er twee groepen mensen nodig die beiden een cirkel vormen. Hierbij is een binnenste en buitenste cirkel nodig, waarbij de buitenste cirkel de binnenste cirkel observeert op gedragingen, uitspraken en handelen.    

De term vissenkom staat voor de patronen waarin mensen terechtkomen. Hiermee worden de gewenningen, dingen doen zoals het individu, team of organisatie gewend is om te doen, bedoeld. Wanneer de groep zich in de binnenste cirkel bevindt is het lastig om bij zichzelf patronen te herkennen en om te beoordelen of de dingen die gedaan worden nog overeenkomen.

Daarom is een tweede groep nodig die zich in de buitenste cirkel bevindt en vanuit daar de binnenste cirkel kan observeren. Door afstand te nemen kunnen patronen gezien worden en vervolgens besproken en doorbroken worden.    

Stappen

 • Stap 1: Inplannen

  Plan een vergadering, teamoverleg of brainstormsessie in.

 • Stap 2: Groepen maken

  Organiseer twee groepen om te beginnen aan de vissenkom. Waarbij één groep de binnenste cirkel vormt en één groep de buitenste cirkel.

 • Stap 3: Starten

  De binnenste cirkel start met de vergadering, teamoverleg of brainstormsessie. De tweede groep teamleden vormt een cirkel om de binnenste groep heen en observeert de mensen in die groep. Bepaal of de groep in het algemeen geobserveerd wordt of per teamlid.

 • Stap 4: Aantekeningen maken

  Zorg ervoor dat er geen interactie tussen de groep mensen in de buitenste cirkel en de groep mensen in de binnenste cirkel plaatsvindt. De groep die eromheen zit luistert en schrijft aantekeningen op wat zij zien gebeuren en horen zeggen in de binnenste groep.

 • Stap 5: Informatie uitwisselen

  Zodra de vergadering, het teamoverleg of de brainstormsessie klaar is delen de teamleden uit de buitenste cirkel hun informatie met de mensen in de binnenste cirkel. Op deze manier worden patronen inzichtelijk. De volgende stap is het doorbreken van deze patronen.

Benodigdheden