Een Customer Persona wordt voornamelijk gemaakt wanneer een bedrijf een duidelijker beeld van het publiek wilt, maar ook voor het verbeteren van een product/dienst zodat deze aansluit op de doelgroep.

Introductie Customer Persona

Customer Persona Template

Een persona wordt gebruikt om één gezicht te geven aan een grotere doelgroep. Een doelgroep bestaat uiteraard uit een unieke verzameling van persoonlijkheden en behoeften. Deze persoonlijkheden en behoeften kunnen elkaar op een interessante manier kruisen.

De customer persona dient als hulpmiddel om deze gegevens in kaart te brengen. Hierdoor kan een bedrijf zich beter inleven in de doelgroep en het brengt een bedrijf dichterbij de doelgroep. Ook zorgt het voor een betere communicatie naar de doelgroep toe.

Om een persona samen te stellen is informatie van de doelgroep nodig. Dit kan door middel van doelgroep onderzoek gedaan worden. Al deze informatie wordt vervolgens samengevat in één persona. Wanneer een bedrijf meerdere doelgroepen heeft, moet voor elke doelgroep een persona gemaakt worden. Dat geeft een duidelijk overzicht van de diverse aanwezige doelgroepen en het geeft snel weer welke behoeften zij hebben.

Voorbeeld-vlakken in een customer persona
Voorbeeld-vlakken in een customer persona

In een Customer Persona wordt de doelgroep vormgegeven door middel van het verwerken van relevante informatie zoals foto’s, namen, motivaties, interesses, gedachten, gevoelens en quotes van klanten.  

Stappen

 • Stap 1: template gebruiken

  Om een Customer Persona te maken is het handig om het template te gebruiken als voorbeeld en indeling van een persona kaart. Print het template uit of pak een flap-over of een groot vel papier (minimaal A3 formaat).

 • Stap 2: onderwerpen bepalen

  Een persona bestaat uit verschillende elementen en onderwerpen. Bepaal welke elementen er voor het bedrijf nodig zijn om een passende persona samen te stellen. Denk aan; naam/persoonlijke gegevens, demografische gegevens, persoonlijkheden/eigenschappen, interesses, vaardigheden, wensen en doelen van de persona. Bouw op basis van deze onderwerpen de persona kaart in vakken op papier of gebruik het voorbeeld in het template. De onderwerpen in een persona kunnen naar wens aangepast en uitgebreid worden, bepaal zelf wat relevant is voor het bedrijf.

 • Stap 3: persona bouwen

  Verzamel alle relevante informatie van de doelgroep die het bedrijf (voor ogen) heeft. Doe dit op basis van de gekozen elementen en onderwerpen uit stap 2. Bedenk ook wat de redenen van de persona zijn om een bepaald product/dienst te gebruiken en te kopen. Bepaal ook de technische kennis van de persona. Vat de persona samen in een passende quote en gebruik een passende tone of voice. Schrijf al deze informatie op post-its en plak het bij het bijbehorende vak/onderwerp.

 • Stap 4: persona vormgeven

  Geef de persona definitief vorm, gebruik hiervoor het template of ontwerp zelf een overzichtskaart van de persona. Denk hierbij aan een passende tone-of-voice en stijl. Kies als laatst een foto of maak een illustratie van de persona, op deze manier krijgt de persona een gezicht.

Benodigdheden

Voordelen & Nadelen

 • Het duidelijk definiëren, maken en gebruiken van persona’s geeft een beter beeld van de doelgroep/klant en vertegenwoordigt deze. Hiermee kunnen betere product- en marketingbeslissingen genomen worden.