Lean Canvas is ontwikkelt door Ash Maurya, een aangepaste versie op het business model canvas. Ash Maurya heeft Lean Canvas ontworpen voor beginnende ondernemers en opkomende bedrijven.

Introductie Lean Canvas

Volgens de Lean Startup-methode wordt een overzicht van de belangrijkste key-points van het bedrijf gecreëerd. Het is een makkelijke methode om toe te passen, waarbij de focus ligt op de algemene strategie van het bedrijf.

Lean Canvas Mockup
De Lean Canvas

Tevens geeft het inzicht in (externe) bedreigingen en kansen. In plaats van het omarmen van de oplossingen en ideeën, moet het probleem omarmt worden om tot een goede Lean Canvas te komen.

Lean Canvas wordt voornamelijk gebruikt om ideeën te visualiseren en het is een makkelijke manier om met anderen te communiceren. Ook verduidelijkt het de essentie van het product.

De bouwstenen van de lean canvas
De bouwstenen van de lean canvas

Het canvas bestaat uit twaalf bouwstenen:

 • De bovenste rij bouwstenen bestaat uit; probleem, oplossing, unieke waardepropositie, oneerlijk voordeel en klantsegmenten.
 • De middelste rij bouwstenen bestaat uit; bestaande alternatieven, belangrijkste meetwaarden, high concept pitch, kanalen en early adopters.
 • De onderste rij bouwstenen bestaat uit; kostenstructuur en omzetstromen.

Door korte en duidelijke antwoorden te geven op de bouwsteen onderwerpen wordt het probleem en idee uitgewerkt tot een plan. (zie ‘onderwerpen Lean Canvas’ verderop voor de bijbehorende vragen).

Template

Stappen

 • Stap 1: canvas op papier

  Teken het model digitaal, op een flap-over/groot vel papier of print het uit op minimaal A3-formaat papier.

 • Stap 2: problemen omschrijven

  Om het Lean Canvas te kunnen invullen is het van cruciaal belang dat er 1 tot 3 problemen worden omschreven. Schrijf alledrie de problemen op. Vanuit deze problemen kan het canvas verder ingevuld worden.

 • Stap 3: Lean Canvas invullen

  Lees en beantwoord de vragen in het template van dit canvas per bouwsteen. Beantwoord, kort en duidelijk, stap voor stap de vragen per bouwsteen (zie ‘bouwstenen onderwerpen’ en de bijbehorende vragen). Schrijf of teken daarna alle inhoud van de bouwstenen uit. Gebruik hiervoor post-its of schrijf/teken het direct op het canvas.

 • Stap 4: Check

  Alle bouwstenen zijn nu ingevuld. Doe een stap terug en overweeg alle informatie die bij stap 3 is ingevuld. Gebruik deze informatie om zwakke en sterke punten in het bedrijf te benoemen. Alle overige en onnodige informatie kan weg. Een algemene strategie kan aan de hand van het Lean Canvas worden aangescherpt.

Benodigdheden

Onderwerpen Lean Canvas

 • Probleem: welke 1 tot 3 problemen vragen om een oplossing/idee?
 • Oplossing: beschrijf voor elk probleem een potentiële oplossing/idee.
 • Unieke waardepropositie: Wat is de unieke heldere boodschap, wat maakt het onderscheidend en in welke behoeften wordt voorzien?
 • Oneerlijk voordeel: wat kan niet makkelijk gekopieerd worden, wat maakt het uniek?
 • Klantsegmenten: wie zijn de doelgroep en gebruikers?
 • Bestaande alternatieven: hoe worden de problemen nu al opgelost?
 • Belangrijkste meetwaarden: welke meetwaarden geven aan hoe het product/dienst ervoor staat, waarom biedt deze kans potentie?
 • High concept pitch: vat het concept in 1 zin samen.
 • Kanalen: welke wisselwerking is er in het bereiken van klant en bedrijf?
 • Early adopters: wie zijn de ideale klanten en welke kenmerken hebben zij?  
 • Kostenstructuur: welke vaste en variabele kosten worden er gemaakt
 • Omzetstromen: waar komt de omzet vandaan?

Voordelen & Nadelen

 • Het Lean Canvas bespaart tijd, omdat het bedrijf geen uitgebreide bedrijfsplannen hoeft te schrijven en snel de belangrijkste punten aanstipt.

 • Het Lean Canvas kan in combinatie met het business model canvas gebruikt worden.